04.06.2019

Terms 2019

1. Mērķis un uzdevums
1.1. Popularizēt vieglatlētiku Rīgas pilsētā;
1.2. Nodrošināt labākajiem Rīgas un Latvijas vieglatlētiem iespēju sacensties starptautiskās sacensībās.

2. Sacensību vieta un laiks
Vieta:  Ogres stadions, Skolas iela 21, Ogre (Dz. Žindiga, t. 29449197)
Norises datums un laiks: 04.06.2019.
Sacensību sākums: plkst. 18.00.
Sacensības organizē – biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība” (turpmāk - LVS) sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.
Sacensību direktors: Lauris Madžuls (tālr. nr.: 28355250, e-pasta adrese: [email protected]);
Sacensību galvenais tiesnesisZigurds Kincis (tālr. 28356763, e-pasts: [email protected]);

3. Dalībnieki:
Sacensībās piedalās Latvijas un ārvalstu uzaicinātie sportisti (dzimuši 2003. gadā un agrāk);

4. Sacensību vieglatlētikas disciplīnas
4.1. Sacensību programmā 2019. gadā iekļauts sekojošas disciplīnas:

SIEVIETES

VĪRIEŠI

Kausa disciplīnas

Promo disciplīnas

Kausa disciplīnas

Promo disciplīnas

200 m

100 m

400 m

100 m

Tāllēkšana

400 m

Trīssoļlēkšana

200 m

Šķēpa mešana

800 m

Šķēpa mešana

800 m

 

Augstlēkšana

 

3000m/kav

4.2. Sacensību organizatori ievēro sekojošo dalībnieku skaita principu:

Sievietes

Disciplīna

Vīrieši

Maksimālais dalībnieku

 

Maksimālais dalībnieku

skaits disciplīnā

 

skaits disciplīnā

16

100 m

16

12

200 m

12

12

400 m

12

12

800 m

12

 

3000m/kav

12

12

Šķēpa mešana

12

12

Tāllēkšana

 

 

Trīssoļlēkšana

12

12

Augstlēkšana

 

 

5. Sportistu pieteikšanās sacensībām
5.1. Sacensībās piedalās Latvijas un ārvalstu uzaicinātie sportisti (dzimuši 2003. gadā un agrāk);
5.2. Par iespēju startēt sacensībās lūgums interesēties pie sacensību menedžeriem: Normunds Pūpols ([email protected] , tālr. 28301928); Kaspars Gabaliņš – Briška ([email protected], tālr. 20111988).

6. Vērtēšana un apbalvošana
6.1. Uzvarētājus nosaka atbilstoši IAAF vieglatlētikas sacensību noteikumiem.
6.2. Sacensības ir individuālas.
6.3. Apbalvošana notiek pēc iespējas ātrāk pēc konkrētā veida beigām, atbilstoši apbalvošanas programmai.
6.4. 1. vietu ieguvēji “Rīgas kausu” disciplīnās tiek apbalvoti ar sacensību organizatoru kausu.

6.5. Balvu fonds 2019. gadā:

Vieta

Kausa

Promo

Bonuss pēc

 

disciplīnās

disciplīnās

punktu tabulām*

1.v.

€ 900.00

€ 500.00

€ 500.00

2.v.

€ 600.00

€ 300.00

€ 300.00

3.v.

€ 400.00

€ 200.00

€ 200.00

4.v.

€ 200.00

 

€ 150.00

5.v.

€ 100.00

 

€ 100.00

 

  • - piecu augstvērtīgāko rezultātu uzrādītāji, atbilstoši IAAF punktu tabulām, tiek apbalvoti ar naudas balvam

    7. Iesildīšanās laukums
    Sportistiem tiek ierādīta iesildīšanās vieta.

8. Pulcēšanās vieta
8.1. Pēdējie izsaukumi pulcēšanās vietā pirms izvešanas sacensību arēnā ir:

Skriešanas disciplīnās

20 min.

 

Lodes grūšanā

30 min

 

Šķēpa mešanā

35 min

Līdz disciplīnas sākumam

Tāllēkšanā, trīssoļlēkšanā

30 min

 

8.2. Dalībnieks, kurš nav reģistrējies pulcēšanās vietā, un/vai sacensību starta vietā ierodas patstāvīgi, pie starta netiek pielaists.

9. Dopinga kontrole
Sacensību dalībniekiem var tikt veikta dopinga kontrole, saskaņā ar WADA noteikumiem.

10. Protesti
10.1. Jebkuri protesti tiek izskatīti saskaņā ar IAAF sacensību noteikumu 146. punktu.
10.2. Protesta iesniegšanas gadījumā, komandas pārstāvim tas rakstiskā formā, kopā ar ķīlas naudu EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā, jāiesniedz sacensību referi (vai sacensību galvenajam tiesnesim) 30 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas.

11. Sacensību rezultāti
11.1 Visi rezultāti izdrukātā veidā tiek publiskoti uz informācijas dēļa.
11.2. Sacensību rezultāti tiks atspoguļoti tiešsaistes režīmā www.athletics.lv interneta vietnē.
11.3. Sacensību rezultāti elektroniskajā versijā tiks publicēti www.rigaskausi.lv, www.athletics.lv.

12. Medicīnas serviss
12.1. Par pilngadīgo dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks, kas piesakās sacensībām.
12.2. Nepilngadīgā dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām apliecina ārsta izziņa, vai to apstiprina viens no vecākiem ar savu parakstu, saņemot dalībnieka numuru.
12.3. Sacensībās ir nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.
12.4. Fizioterapija un masāža.
12.4.1. Sacensībās tiek ierīkots masāžas galds, kurš/-i atrodas pēc iespējas tuvāk iesildīšanās laukumam vai tieši iesildīšanās zonā.

13. Uzņemšanas noteikumi
13.1. Sacensību organizācijas izdevumus: sporta bāzes īri un tiesnešu darba apmaksu apmaksā LVS.
13.2. Dalībnieku un dalībnieku pārstāvju ceļa, naktsmītnes, ēdināšanas vai citus izdevumus apmaksā LVS.

14. Noderīgas saites, informācija par sacensībām
Rīgas kausu mājaslapa: www.rigaskausi.lv
RD IKSD sporta un jaunatnes pārvaldes mājaslapa: www.sports.riga.lv
LVS mājaslapa: www.athletics.lv